KONTAKT       OBECNA EDYCJA       REGULAMIN      RELACJA FOTO      O NAS

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Zabawka Edukacyjna" - EDYCJA 2022/2023


logo konkursu   Organizatorami konkursu są:

Współorganizatorami są szkoły podstawowe, które zgłoszą do 15 stycznia danego roku szkolnego na adres mailowy admin@zabawkaedukacyjna.strefa.pl chęć organizacji etapu szkolnego konkursu (załącznik nr 1) oraz zgody na przetwarzanie danych koordynatora konkursu (załącznik nr 2).


 1.  Cele konkursu:

Zainteresowanie dzieci szkół podstawowych przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności.

 

 1.  Zakres tematyczny konkursu:

Treści nauczania zawarte w podstawie programowej na III etapie edukacyjnym z przedmiotów: fizyka, chemia, matematyka.

 

 1. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są grupy trzyosobowe, składające się z uczniów szkół podstawowych, zgłoszone przez nauczyciela bloku matematyczno-przyrodniczego uczącego w danej szkole.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie oficjalnej konkursu http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/.

 

 1.  Przebieg konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów, które organizowane są w ciągu jednego roku szkolnego.

 

ETAP SZKOLNY

 1. Za organizację etapu szkolnego konkursu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół podstawowych, którzy powołują Szkolne Komitety Konkursowe i ponoszą koszty związane z organizacją etapu szkolnego.

 2. Etap szkolny przeprowadzany jest w formie ustalonej przez Szkolny Komitet Konkursowy do dnia 15.02.2023r.

 3. Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza etap szkolny i wyłania do kolejnego etapu pięć najlepszych grup w każdej kategorii biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • prawidłowe wykorzystanie praw fizycznych, chemicznych, matematycznych,

  • stopień trudności wykonania zabawki edukacyjnej,

  • oryginalność,

  • estetyka wykonania,

  • jasny i prawidłowo wykonany opis,

  • samodzielność wykonania.

  Jeżeli wyniki etapu szkolnego nie pozwalają na wyłonienie dokładnie pięciu grup w każdej kategorii (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 5 grup) istnieje konieczność zorganizowania dogrywki w formie ustalonej przez Szkolny Komitet Konkursowy.

 4. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest wykonanie zabawki edukacyjnej (zdefiniowanej w punkcie piątym) i przygotowanie opisu oraz filmu przedstawiającego zasadę jej działania.

 5. Zabawka edukacyjna jest to obiekt, konstrukcja ruchoma lub interaktywna, która wykorzystuje w swoim działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne.

 6. Opis zabawki musi zawierać następujące informacje według wzoru (załącznik nr 5):

  • nazwę zabawki,

  • imiona i nazwiska uczniów (twórców zabawki),

  • kategorię do której zaliczają się autorzy zabawki (MŁODSZY KONSTRUKTOR - klasy IV - VI, STARSZY KONSTRUKTOR - klasy VII - VIII),

  • nazwę i adres szkoły,

  • zasadę działania zabawki,

  • krótki opis praw fizyki, chemii, matematyki, jakie wykorzystano w zabawce.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do etapu szkolnego jest dostarczenie filmu wraz z opisem do szkolnego koordynatora konkursu zgodnie z terminarzem ustalonym przez Szkolny Komitet Konkursowy.


KWALIFIKACJE OGÓLNOPOLSKIE

  Warunkiem zakwalifikowania pracy do kwalifikacji ogólnopolskich jest przesłanie (zgodnie z terminarzem konkursu):

na adres:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
al. Politechniki 37, 93-502 Łódź

z dopiskiem "ZABAWKA EDUKACYJNA".

Decyduje data otrzymania przesyłki ze wszystkimi załącznikami przez organizatorów.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi dokona kolejnej weryfikacji i wyłoni biorąc pod uwagę kryteria z etapu szkolnego po 5 zespołów w każdej kategorii. Twórcy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał ogólnopolski. Wyniki i protokół z Kwalifikacji Ogólnopolskich zostanie udostępniony na oficjalnej stornie internetowej konkursu www.zabawkaedukacyjna.strefa.pl zgodnie z terminarzem.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zakwalifikowania do finału konkursu innej ilości grup.


FINAŁ OGÓLNOPOLSKI

Finaliści konkursu prezentują zabawkę przed komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Łodzi oraz publicznością.


 1. Podczas prezentacji uczestnicy muszą przedstawić zasadę działania zabawki, wyjaśnić prawa w niej wykorzystane.

 2. Forma prezentacji jest dowolna. Maksymalny czas prezentacji – 15 minut.

 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny prezentacji biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • znajomość i umiejętność wyjaśnienia praw zastosowanych w zabawce edukacyjnej,

  •  jasność opisu działania zabawki,

  •  zrozumiałość przekazu,

  •  forma prezentacji,

  • a także kryteria z etapu pierwszego.

 4. Wyniki finału konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się na terenie Instytutu Fizyki na Politechnice Łódzkiej, Łódź, ul. Wólczańska 219 zgodnie z terminarzem.

 

 1.  Terminarz konkursu:

 OSTATECZNY TERMIN ZGŁASZANIA SZKÓŁ DO UDZIAŁU W KONKURSIE
przesłanie skanu (załącznika nr 1) oraz (załącznika nr 2 - KOORDYNATOR)
na adres admin@zabawkaedukacyjna.strefa.pl

15.01.2023

 OSTATECZNY TERMIN PRZEPROWADZENIA ETAPU SZKOLNEGO
PRZEZ SZKOLNE KOMISJE KONKURSOWE

15.02.2023

 OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA
KARTY ZGŁOSZENIA DO KWALIFIKACJI OGÓLNOPOLSKICH (załącznik nr 4)
ORAZ PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO KOLEJNEGO ETAPU.
Decyduje data otrzymania przesyłki ze wszystkimi załącznikami przez Organizatorów.

15.02.2023

 WYNIKI KWALIFIKACJI OGÓLNOPOLSKICH

 STRONA INTERNETOWA

 http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/

 15.03.2023

 FINAŁ, ROZDANIE NAGRÓD

 odbędzie się na terenie

 Instytutu Fizyki na Politechnice Łódzkiej

 ul.Wólczańska 219

do dnia 15.05.2023

DOKŁADNE TERMINY BĘDĄ PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ KONKURSU

 

 1. Nagrody.

 

 1. Postanowienia końcowe.
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu Pawłem Dawczyńskim : 509-01-77-44.

 

Regulamin konkursu wersja pdf.

ZAPRASZAMY.