KONTAKT       OBECNA EDYCJA       REGULAMIN      RELACJA FOTO      O NAS


RELACJE Z POPRZEDNICH LAT:  

2012_2013  2013_2014  2014_2015  2015_2016  2016_2017  2017_2018  2018_2019  2019_2020  2020_2021  2021_2022


Historia konkursu

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku szkolnym 2012/2013.

Przez te kilka lat zyskał on już swoją pozycję na rynku edukacyjnym.

Konkurs przyczynia się do poszerzania wiedzy uczniów o przedmiotach przyrodniczych, zmniejsza "strach" ucznia przed nowymi przedmiotami tj.: fizyką i chemią. Dzięki potrzebie wykonania pracy w grupach oraz prezentacji publicznej uczestnicy konkursu rozwijają cechy osobowe i kompetencje, które są niezbędne w życiu społecznym, nawiązują nowe kontakty z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Prace wszystkich finalistów konkursu od edycji 2019/2020 są zamieszczane na oficjalnym fanpage gdzie zyskują co roku bardzo wysoką popularność.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci szkół podstawowych przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności.

Uczestnikami konkursu są grupy trzyosobowe, składające się z uczniów szkół podstawowych, zgłoszone przez nauczyciela bloku matematyczno-przyrodniczego uczącego w danej szkole. Konkurs składa się z trzech etapów.

W etapie pierwszym uczestnicy rozwijają umiejętność współpracy w grupie, planowania, wyobraźnię przestrzenną wykonując zabawkę edukacyjną (konstrukcję ruchomą lub interaktywną), która wykorzystuje w swoim działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne w ramach zajęć przyrody lub matematyki. Najlepsze prace zgłaszane są do kwalifikacji ogólnopolskich.

Finał konkursu odbywa się na przełomie kwietnia i maja na terenie Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy prezentują zabawkę przed komisją konkursową oraz publicznością rozwijając tym sposobem najważniejsze kompetencje potrzebne młodemu człowiekowi - umiejętność samo prezentacji, radzenia sobie ze stresem. Podczas tego etapu uczestnicy muszą przedstawić zasadę działania zabawki, wyjaśnić prawa wykorzystane w zabawce.

Wielokrotnie w poprzednich latach konkurs był objęty patronatem honorowym:

Łódzkiego Kuratowa Oświaty, Prezydent Miasta Łodzi, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz przez Polskie Towrzystow Miłośników Astronomii Odział w Łodzi.

Patronat medialny nad konkursem sprawowali:

Radio Łódź, TVP3 Łódź, Grupa UlotkiNet, głosnauczycielski.

Sponsorami nagród w poprzednich edycjach byli:

WSiP, WBK - Bank Zachodni, HELIOS, reAktywacja, Aleksander, Galaktyka Travel, Fundacja Mózg Malina, Nowa Szkoła.

Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo, a wykładowcy i nauczyciele przygotowujący konkurs wykonują swoje obowiązki w ramach wolontariatu.

Odsłon strony

  Darmowy licznik odwiedzin